NOVINKY, OZNAMY

Nový počítačový tomograf TOSHIBA

Nový počítačový tomograf TOSHIBA

NsP  Nové Mesto nad Váhom  n. o. spustilo prevádzku nového počítačítačového tomografu TOSHIBA Aquilion Prime TSX-303A s možnosťami nových vyšetrení.
Viac info tu.

Denzitometrické vyšetrenie v NOVÝCH PRIESTOROCH a BEZ POPLATKU

OZNAM o zrušení poplatku za denzitometrické vyšetrenie.

Zrušenie poplatku za denzitometrické vyšetrenie od 1. apríla 2012
viac info tu

Oznámenie o možnosti prenájmu USG prístroja

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. ponúka do prenájmu moderný 4 sondový ultrasonograf s doppleromtyp Logiq E9.
Viac info tu.

ACP - nová liečebná metóda po úrazových a degeneratívnych stavoch

NsP ponúka novú liečebnú metódu  po úrazových a degeneratívnych stavoch. Viac info tu.

Otvorená nová interná ambulancia.

NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. otvorilo novu internú ambulanciu s diagnosticko-preventívnymi vyšetreniami.
Viac info tu.

OZONOTHERAPIA

OZONOTHERAPIA v našej organizácii

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zavádza miniinvazívnu procedúru zmesou ozón - kyslík.  Procedúra sa vykonáva na  CT pracovisku NsP.
Viac info ozonoterapia.

Sociálne služby v našej organizácii

Sociálne služby

Naša organizácia poskytuje aj ústavnú sociálnu starostlivosť na lôžku pre klientov odkázaných na sociálnu staraostlivosť. Viac detailov v prehľade platených služieb.

Platené služby bez čakacej doby

Platené služby bez čakacej doby

V našom zariadení je možné zrealizovať bez čakania viaceré druhy odborných vyšetrení, prípadne komplexné preventívne vyšetrenie. Viac detailov v prehľade platených služieb.

Vitajte na stránkach NsP

Vitajte na stránkach NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Sme nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom zastrešená neziskovou organizáciou s predmetom činnosti zameraným na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež poskytujeme sociálne služby.
 

Nová metóda pri kolonoskopii

Nová metóda pri kolonoskopii !!!

Na zlepšenie komfortu pacienta počas kolonoskopického vyšetrenia  ponúkame ako alternatívu  podávanie zmesi atmosferického vzduch a rajského plynu /oxidu dusného / maskou ako ľahkého celkového  anestetika   Ide o nehorľavý plyn s nevýraznou  ale príjemnou vôňou a sladkastou chuťou. Počas aplikácie spôsobuje zlepšenie  nálady  a potláča nepríjemné  pocity , prípadne  miernu  bolesť  počas   výkonu kolonoskopie.

Cena za podanie  dávky je      19,90 €

Nové zmluvy a ceny k vyšetreniam na vlastnú žiadosť.

Nové zmluvy a ceny k vyšetreniam na vlastnú žiadosť.

Tu si môžete stiahnúť
Nové Zmluvy na vlastnú žiadosť

foto2
foto sestra