NOVINKY, OZNAMY

Mobilné odberové miesto COVID-19

Dňom 24. 09. 2020 spúšťa do prevádzky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. v spolupráci so spoločnosťou Alpha medical s. r. o. prevádzku mobilného odberového miesta za účelom vykonania testu COVID – 19. Viac info tu.

Objednávanie sonografie detských kĺbov

Z dôvodu súčasnej situácie je objednávanie sonografie detských kĺbov  možné iba - cez e-mailovú adresu :  ortopedia@nspnm.sk alebo telefonicky 032/7740448. Na vyšetrenie môže prísť s dieťaťom 1 rodič chránený rúškou a rukavicami !!! Prinesie si so sebou 1 bavlnenú plienku.

Voľné pracovné pozície.

Voľné pracovné pozície. Viac info tu.

PRÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ

Vážení Novomešťania, dovoľte nám, aby sme Vám predstavili nový prístroj „Lympha press optimal“, ktorý pre Vás, občanov, zakúpila naša nemocnica v Novom Meste nad Váhom. Viac info tu.

Rebox terapia - originálna liečebná metóda

Rebox terapia - originálna liečebná metóda, viac info tu.

Počítačový tomograf

Počítačový tomograf

NsP  Nové Mesto nad Váhom  n. o. spustilo prevádzku počítačítačového tomografu TOSHIBA Aquilion Prime TSX-303A s možnosťami nových vyšetrení.
Viac info tu.

Platené služby

Platené služby

V našom zariadení je možné zrealizovať na vlastnú žiadosť pacienta (za priamu platbu) viaceré druhy odborných vyšetrení, prípadne komplexné preventívne vyšetrenie. Viac detailov v prehľade platených služieb.

OZONOTHERAPIA

OZONOTHERAPIA v našej organizácii

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zavádza miniinvazívnu procedúru zmesou ozón - kyslík.  Procedúra sa vykonáva na  CT pracovisku NsP.
Viac info ozonoterapia.

Vitajte na stránkach NsP

Vitajte na stránkach NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Sme nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom zastrešená neziskovou organizáciou s predmetom činnosti zameraným na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Od roku 2006 je v nemocnici zavedený systém manažérstva kvality.

Našim cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zdravom, bezpečnom a modernom  prostredí. Keďže ale nemáme dostatočné množstvo finančných prostriedkov na realizáciu našich cieľov, prebieha v  súčasnosti ich združovanie na vybudovanie centrálneho príjmu pacientov v budove nemocnice.

V prípade Vášho záujmu o poskytnutie finančného príspevku, ktorý nám pomôže toto dielo zrealizovať, je Vám k dispozícii darovacia zmluva tu.

Zmena vstupu do nemocnice.

1.         Pri vstupe do objektu nemocnice (vstup V1, V2) platí do odvolania pre každého návštevníka nemocnice povinnosť zmerania teploty, dezinfekcie rúk a prekrytia tváre rúškom. Dňom 22. 06. 2020 sa ruší meranie telesnej teploty pri vstupoch do objektov polikliník.

2.         Vstup do objektu nemocnice je :

Ø  v pondelok – piatok od 6:45 – 15:00 hod.:

-           cez hlavný vchod do nemocnice – recepciu V1

-           cez LSPP – V2

Ø  počas UPS t. j. v pondelok – piatok od 15.00 – 6.00 hod. a víkendov 6.00 – 6.00  hod.

-           len cez hlavný vchod nemocnice – recepciu V1

-           pacienti s interným ochorením odosielaní z LSPP po 15.00 hod. a cez víkendy sú odosielaní cez dvor veľkým výťahom na príjmovú ambulanciu

Ø  príjazd sanitných vozidiel do areálu nemocnice je povolený hlavnou bránou.

3.         Návštevy pacientov

Ø  Návštevy budú umožnené len príbuzným toho pacienta, ktorý má návštevy vopred povolené lekárom.

Ø  Vstup pre návštevy je povolený za dodržania príslušných opatrenílen hlavným vchodom do nemocnice V1, kde informátorka rozdá príbuzným pacienta na vyplnenie „Dotazník – návšteva pacienta“ a poučí ich o následnom postupe.

Ø  Vyplnené dotazníky prehodnotí a návštevy v pol hodinových intervaloch odvedie na príslušné oddelenie poverený zamestnanec nemocnice.

 

Návštevné hodiny :

streda :                  15.00 - 16.30 hod.

nedeľa :                13.00 - 16.00 hod.

-      batožinu pre hospitalizovaných pacientov prevezme pracovníčka recepcie

-      batožina musí byť označená menom pacienta, oddelením a číslom izby v nepremokavom obale, nesmie obsahovať potraviny, nakoľko je následne dezinfikovaná

4.         Info pre verejnosť

        V záujme zlepšenia efektivity práce lekárov a zdravotných sestier na lôžkových oddeleniach vzhľadom k neustále narastajúcemu počtu telefonátov prosíme klientov nášho zdravotníckeho zariadenia o dodržiavanie nasledovného :

  • objednávanie pacientov na plánovanú hospitalizáciu, alebo dohodnutie akútneho prekladu interné lôžkové oddelenie 032/77 40 304 – príjmová interná ambulancia

oddelenie FBLR 032/77 40 317 po 11.00 hod.

  • Informácie o pacientoch na internom oddelení (A, B, JIS) a na FBLR oddelení sú poskytované v pracovné dni v čase medzi 11. 00  - 15.00 hod. telefonickyna nasledovných tel. číslach :

JIS –  032/77 40 301

Interné odd. „A“ – lekári 032/77 40 315, sestry 032/77 40 310

Interné odd. „B“ – lekári 032/77 40 313, sestry 032/77 40 323

FBLR oddelenie – lekári 032/77 40 317, 032/77 40 324, sestry 032/77 40 316

  • Informácie po prepustení pacienta o výsledkoch vyšetrení realizovaných počas hospitalizácie :

   032/77 40 329, 032/77 40 380.

foto2
foto sestra