Ambulancia diabetologická,porúch látkovej premeny a výživy

Lekár
MUDr. Silvia Vadinová

Sestra
Mária Hakárová

Telefón
032 / 7740 460

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2 ,
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie

Poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Odborné zameranie:

-        Diagnostika a liečba diabetes mellitus 1. A 2. typu
-        Diagnostika a liečba porúch látkovej premeny krvných tukov  / dyslipoproteinémia/

Objednanie na vyšetrenie sa robí na základe odporučenia praktickým lekárom alebo špecialistom osobne alebo na tel. čísle:

                  032 / 7740 460  v budove nemocnice  v Novom Meste nad Váhom na 1. poschodí - pondelok až piatok