Gastroenterologická ambulancia

Lekár
MUDr. Miroslav Šorf CSc.
MUDr. Valentín Szabó

Sestra
Alena Bušová
Elena Barteková
Mgr. Tatiana Skovajsová
Zuzana Šicková

Telefón
032 / 7740 330

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, PRÍZEMIE
vchod z dvora

Kolonoskopické vyšetrenie   100,- €

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho rastu rakoviny konečníka a hrubého čreva v našej populácii, ktoré sú odhaľované pomerne neskoro v pokročilých štádiách s nepriaznivým dopadom na výsledky chirurgickej liečby. U mužov je rakovina konečníka a hrubého čreva na 2. mieste vo výskyte nádorových ochorení ihneď za rakovinou pľúc, podobne u žien za rakovinou prsníka. Primárna prevencia je problematická a odporúčaná sekundárna prevencia - indagácia a testovanie stolice na okultné krvácanie (HAEMOCULT) - u symptomatických jedincov 1-krát ročne od 45. roka života nie je u nás pravidelná, nerobí sa plošne a tým neprináša ani želateľné výsledky. Vo väčšine prípadov sa rakovina konečníka a hrubého čreva vyvíja pomaly postupnou zmenou adenómových polypov na rakovinu. Kolonoskopickým vyšetrením možno exaktne zistiť tvorbu polypov - adenómov v konečníku a hrubom čreve, ktoré dokážeme priamo pri kolonoskopickom vyšetrení odstrániť a tým zabránime vzniku samotnej rakoviny. K tomuto účelu NsP Nové Mesto nad Váhom n .o. na gastroenterologickom pracovisku vytvorilo endoskopické centrum prevencie nádorových ochorení konečníka a hrubého čreva pre kolonoskopické vyšetrenia klientov na vlastnú žiadosť. Samožiadateľ je poučený o domácej príprave deň pred samotným vyšetrením. V deň vyšetrenia je vykonané po adekvátnej premedikácii kolonoskopické vyšetrenie v celkovej cene 100 €. V prípade patologických nálezov v konečníku a hrubom čreve sú tieto v ďalšej fáze riešené v menežmente gastroenterologického pracoviska (priame odstránenie polypov ako prednádorových stavov počas vyšetrenia, pri zistení už vytvoreného nádorového procesu zabezpečenie adekvátnej chirurgickej liečby), čo sú už výkony účtované na zdravotné poisťovne. K endoskopickému - kolonoskopickému vyšetreniu konečníka a hrubého čreva sa môže záujemca objednať na Gastroenterologickom pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. tel. č. 032 / 7740 330 (p. Z. Šicková, p. A. Bušová) alebo mailom na gastro@nspnm.sk