Hematologická ambulancia I.

Lekár
MUDr. Mária Lazarčíková

Sestra
Bc. Iveta Gáliková

Telefón
032 / 7740 354

Adresa
Dibrovova
(budova bývalých jaslí)

Hematologická ambulancia je zriadená v rámci NsP Nové Mesto nad Váhom pre deti a dospelých. Ambulancia je vedená hematológom so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia.

Hlavná problematika:
Ambulancia poskytuje starostlivosť pre pacientov s hematologickými ochoreniami, hematoonkologickými ochoreniami, ochoreniami pacientov s krvácavými stavmi a tromboembolickými ochoreniami.

Pôsobnosť:
Špecializované služby poskytujeme pacientom všetkých vekových kategórii v okrese Nové Mesto nad Váhom. V prípade potreby odosielame pacientov na vyššie špecializované pracovisko.

Terapeutické možnosti:
Terapiu poskytujeme ambulantne, v prípade potreby na lôžkovom oddelení NsP alebo pacienta odosielame na vyššie špecializované pracovisko ak to jeho stav vyžaduje.

Spektrum vyšetrení:
Náplňou práce je diagnostika, liečba, dispenzarizácia pacientov s hematologickým ochorením.

Spektrum ochorení:
1. Nezhubné ochorenia:
     - Anémie
     - Choroby bielej krvnej zložky – leukocytov
     - Choroby krvných doštičiek
     - trombocytov
     - Krvacávé ochorenia
     - vrodené
     - získané
     - myeloproliferatívne ochorenia (zmnoženie krviniek bielych, červených alebo doštičiek)
     - trombofilné stavy (zvýšený sklon k vnútrocievnej zrážanlivosti krvi)
     - lymfadenopatie (zväčšenie lymfatických uzlín)
2. Zhubné ochorenia:
     - Leukémie
     - Myelodysplastický syndróm
     - Diagnostika lymfómov
 

Ambulantné diagnostické výkony:
- Odber krvi pre široké spektrum laboratórnych vyšetrení
- Punkcia, trepanobiopsia kostnej drene
- Fyzikálne vyšetrenia pacienta

Ambulantné terapeutické výkony:
- Aplikácia intravenóznych injekcii, infúzii, subkutánnych injekcii
- Venepunkcie (liečebný odber väčšieho množstva krvi)
- Aplikácia cytostatík
- Aplikácia prípravkov koagulačných faktorov

Spôsob objednávania pacientov:
Osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 032 / 7740 306 v čase od 7:30 – 12:30 a od 13:00 – 14:30 hodiny

Príprava na vyšetrenie, odbery:
- Na odbery prichádza pacient nalačno (ak nejde na odber glykémie, môže zjesť suché pečivo), vhodné je vypiť malé množstvo nesladených tekutín.
- Odbery od 7:00 – 9:30 hod.
- Prvovyšetrenie od 7:30 hod., najvhodnejšie do 9:30 hod.

Čo treba priniesť na vyšetrenie:
- Kartičku poistenca
- Na prvovyšetrenie výmenný lístok od odosielajúceho lekára
- Zdravotnú dokumentáciu, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie