Imunoalergiologická ambulancia

Lekár
MUDr. Silvia Podmajerská

Sestra
Dana Bieliková

Telefón
032 / 7740 440

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2 ,
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie

Spektrum vyšetrení:
  - ochorenia na alergickom podklade ( nádcha, astma, zápal spojoviek alergického charakteru )
  - opakované a časté infekcie dýchacích ciest s pravdepodobnou nedostatočnou
  - odolnosťou organizmu, opakované infekcie močových ciest
  - opakované gynekologické infekcie bez zrejmej príčiny

Spôsob objednávania:
  - funguje objednávací systém - osobne, telefonicky, cestou OL /obvodného lekára/
  - súrne stavy bez objednania- v deň odoslania od OL

Co je potrebné k vyšetreniu:
  - preukaz poistenca
  - zdravotná dokumentácia ev. výpis zo zdravotnej dokumentácie so zdôvodnením odoslania od OL
  - výmennný lístok /podľa nariadenia VšZP/ - ostáva u nás
  - nalačno k odberom krvi