Interná ambulancia I.

Lekár
MUDr. Miriam Repíková

Sestra
Zdenka Bačová

Telefón
032 / 7740 347

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora, prístup výťahom - bezbarierové podmienky


Vykonávame:
- interné vyšetrenia u pacientov s vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou krvných tukov, bolesťami hrudníku, búšením srdca, nepravidelnou činnosťou srdca, dušnosťou a iné
- interné predoperačné vyšetrenia
- interné vyšetrenia pacientov s akútnymi ťažkosťami bez objednania (ťažkosti s vysokým krvným tlakom, bolesti hrudníka)
- interné vyšetrenia pacientov odoslaných obvodnými alebo inýmiodbornými lekármi lekármi na základe objednania ( akútne prípady bez objednania)
- kontrolné interné vyšetrenia už dispenzarizovaných pacientov
- EKG vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou
- EKG vyšetrenia pri  preventívnych prehliadkach
- vyšetrenia pre AMSLICO poisťovňu

Spôsob objednávania:
- pacienti sa na intrené vyšetrenie  objednávajú telefonicky, osobne alebo cestou obvodného lekára
- bez objednania vyšetrujeme pacientov s akútnymi ťažkosťami, alebo pacientov po zaplatení poplatku 7 €

Dokumentácia:
- k prvovyčetreniu je potrebná zdravotná dokumentácia a výmenný lístok od odosielajúceho lekára k internému vyšetreniu
- ku kontrole do pol roka od posledného vyšetrenia stačí zdravotná dokumentácia
- bez výmenného lístka vyšetrujeme dispenzarizovaných pacientov na internej ambulancii alebo pacientov s akútnymi ťažkosťami po zvážení lekára ambulancie