Interná ambulancia II. s imunoalergologickými vyšetreniami

Lekár
MUDr. Silvia Podmajerská

Sestra
Dana Bieliková

Telefón
032 / 7740 440

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie

Spektrum vyšetrení:
Vyšetrenie pacientov s akútnymi obtiažami interného charakteru pravidelné kontroly pacientov interne liecenych interné vyšetrenie liečených pacientov so zhoršením stavu predoperačné vyšetrenia vyšetrenie EKG k vypisaniu návrhu na kúpeľnú liečbu odbery krvi k internému vyšetreniu.

Spôsob objednávania:
funguje objednávací systém – osobne, telefonicky, cestou OL/obvodného lekára/ súrne a diagnosticky nejasne stavy bez objednania v deň odoslania od OL.

Čo je potrebné k vyšetreniu:
- preukaz poistenca
- zdravotná dokumentácia ev. výpis zo zdravotnej dokumentácie so zdôvodnením odoslania od OL pri prvovysetreniach
- výmennný lístok /podľa nariadenia VšZP/ - ostáva u nás - nie je potrebny pri objednanych kontrolach nalačno k odberom krvi + predoperačné vyšetrenia