Kardiologická ambulancia

Lekár

MUDr. Jana Danková
MUDr. Katarína Jandáková
MUDr. Zuzana Danišková

Sestra
Lýdia Hlavatá

Telefón
032 / 7740 396

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora, prístup bezbarierový

Špičkové prístrojové vybavenie a práca kvalifikovaných kardiológov umožňuje neinvazívnou technikou vykonať veľmi presnú a rýchlu morfologickú, ale aj funkčnú diagnózu srdcovo-cievnych ochorení, ako aj odhaliť nositeľov rizík tohto ochorenia. Umožňuje spoľahlivo sledovať zdravotný stav po srdcovo-cievnych operáciách, ako aj diagnostikovať rizikové skupiny pacientov a riziká ohrozenia života.
Echokardiografické vyšetrenie s použitím všetkých techník tvorí vrchol diagnostickej pyramídy.
Ergometrické vyšetrenie umožňuje diagnostiku symptomatických aj asymptomatických ochorení srdcovo-cievneho systému, ako aj overí liečebný efekt (operačný, alebo liekový), a pomerne spoľahlivo stanoví predpoveď vývoja choroby alebo vznik a vývoj komplikácií.
Holterovské monitorovanie EKG (záznam srdcovej činnosti 24 hodín) - cieľom pre kliniku je diagnostika porúch rytmu srdca, dáva možnosť odhaliť život ohrozujúce stavy, rýchlo a účinne zasiahnuť.
24 hodinové monitorovanie krvného tlaku má rozhodujúci význam pre skvalitnenie liečby tejto zákernej choroby, ako aj správnu voľbu liekov.
 

 

Certifikát : STN EN ISO 9001/EN ISO 9001 : 2000