Očná ambulancia

Lekár
MUDr. Eva Stehlíková
MUDr. Ján Hendrich

Sestra
Danka Kovačovicová
Mgr. Adela Bazalová

Telefón
032 / 7740 432

Adresa
Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
prízemie vľavo

Činnosť o čnej  ambulancie sa  datuje od januára r. 2000. V starostlivosti máme pacientov od novorodeneckého veku  až do skupiny seniorov.

Ordinačné hodiny :

7:00 - 7:30        - príprava ambulancie
7:30 - 13:00      - ambulantné hodiny (objednaní pacienti, akútne stavy, pacienti privezení sanitkou, novorodenci, deti)
13:00 - 13,30    - obed
13:30 - 15:00    - objednaní pacienti, konzíliá pri lôžku,  dezinfekcia, sterilizácia

 

Ambulancia poskytuje:
      - komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť.  V detskom  veku,  aj u pacientov nad 18 rokov,  sa venujeme diagnostike refrakčných  vád a  ich korekcii,    vyšetrujeme  a liečime  ochorenia predného  segmentu oka,  realizujeme konziliárne  vyšetrenia  očného pozadia pre diabetológov, neuroógov, internistov a reumatológov . Sledujeme pacientov so šedým zákalov  /katarakta/ a odosielame na vyššie pracoviská k operácii, kde úzko spolupracujeme s FN Trenčín. Sledujeme  a liečime pacientov so zeleným  zákalom / glaukóm/.

Vykonávame:
- drobné chirurgické zákroky. Venujeme sa i preventívnym vyšetreniam, ktoré sú realizované  v rámci vyšetrení oddelenia rýchlej diagnostiky v NsP Nové Mesto nad Váhom..

Pri vyšetrení  máme k dispozícii  okrem iných prístrojov automatický  refraktometer,  bezkontaktný tonometer,  pachymeter, počítačový perimeter .

 

Pacienti sa môžu objednať telefonicky na telef.  čísle 032 / 7740 432 alebo osobne.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť  si zdravotnú  dokumentáciu a platný preukaz poistenca.