Ortopedická ambulancia

Lekár
MUDr. Dušan Lasab
MUDr. Ľudovít Pravda

Sestra
Mgr. Martina Malíčková

Telefón
032 / 7740 448

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
prízemie

ORTOPEDICKÁ ambulancia za zaoberá diagnostikou a liečbou vrodených a získaných ochorení  pohybového aparátu, vrátane úrazov. Pri diagnostike používame klinické fyzikálne vyšetrenie pacienta USG, Rtg, CT, MR  a denzitometrické vyšetrenie. Operačnú liečbu pacientov zabezpečujeme na základe objednania termínu v čase klinického dňa lekára ambulancie na dohovorenom pracovisku. Zabezpečujeme aj odoberanie  mier na výrobu ortopedických pomôcok  podľa   potreby pacienta. Realizujeme preventívne vyšetrenia detských bedrových kĺbov v určených hodinách.

MUDr. Lasab ordinuje vždy v utorok, v ostatné dni MUDr. Pravda.