Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie II.

Lekár
MUDr. Jozef Kukuča

Sestra

Telefón
032 / 7740 349

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie

Rehabilitačná liečba je komplexná liečba, v ktorej sa využívajú rôzne terapie ako pohybová liečba, manuálna terapia, elektroterapia, magnetoterapia, fototerapia či masáže. Naša ambulancia je zameraná na vyšetrenie, vyhodnotdenie, diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému rôznej príčiny, predovšetkým ochorení chrbtice, stavov po úrazoch aj neurologických ochoreniach pacientov.

Každý pacient je vyšetrený rehabilitačným lekárom, ktorý naplánuje rehabilitačný program podľa objektívnych individuálnych potrieb paciaenta. Toto vyšetrenie prebieha formou konzultácie a trvá  okolo 20 minút. Obsahuje kompletné vyšetrenie pohybového aparátu (chrbtica, svaly, kosti, šľachy...) a vyšetrenie zamerané na partie s ktorými má pacient problémy.

Lekár na základe získaných informácií stanoví pacientovi diagnózu a vypracuje rehabilitačný úprogram a plán.

K vyšetreniu je potrebné si priniesť:

-zdravotnú dokumentáciu o absolvovaných vyšetreniach a liečbe

-RTG, CT, MRI snímky s popisom ak sú k dispozícii

V rámci našej ambulancie po dohode slekárom je možnosť podávania laseroterapie, akupunktúry injekčná aj infúzna liečba, obstreky.