Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie I.

Lekár
MUDr. Ivana Petkaničová
MUDr. Mária Velecká

Sestra

Telefón
032 / 7740 327

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie

Charakteristika pracoviska:
FRO oddelenie sa nachádza v hlavnej budove nemocnice na prízemí, vedľa recepcie vpravo.

Činnosť pracoviska:
Lekár v ambulancii určuje diagnostický a terapeutický postup.

1)Diagnostické metodiky:

Pri vstupnom vyšetrení si lekár najskôr prezrie zdravotnú dokumentáciu a podľa anamnestických údajov získaných od pacienta si pacienta vyšetrí, v prípade potreby doplní pomocné vyšetrenia  (ako RTG, CT, MR, denzitometria, rôzne laboratórne parametre, EKG, EEG...)
Na základe týchto údajov určí terapeutický postup.

2) K liečebným metodikám patrí:

- analgetická a myorelaxačná liečba
- manipulačné a mobilizačné techniky
- infiltratívna liečba
- prostriedky LTV (reflexné techniky)
- prostriedky fyzikálnej liečby, ktoré vykonávajú fyzioterapeuti na základe ordinácie lekára
- predpis rôznych rehabilitačných, ortopedických a kompenzačných pomôcok

 

Najčastejšie sa na našej ambulancii stretávame s:

I. VERTEBROGÉNNYMI  ŤAŽKOSŤAMI
(cervikalgie, C-C sy, C-B sy, thorakálnyVAS, lumbalgie, LIS...)

II.POÚRAZOVÉ  STAVY:
- zlomeniny HK, DK, chrbtice, panvy
- stavy po rezných a tržných poraneniach
- stavy po amputácií HK, DK
- stavy po poranení, event.natrhnutí väzov a šliach HK, DK
- stavy po luxáciách HK a DK

III.OSTEOARTROTICKÉ  SY:
- gonartrózy, coxarthrózy, PHS, calcar calcanei, haluxy na DK, epicondylitídy

IV. OSTEOPORÓZA

V.POOPERAČNÉ  STAVY
- stavy po implantácii TEP
- stavy po artroskopii  kolena
- stavy po operácii medzistavcovej platničky

VI. PARÉZY  PERIFÉRNYCH  NERVOV

VII.STAVY  PO  NCMP

VIII.Z DETSKEJ  REHABILITÁCIE
- stavy po DMO
- hypertonický, hypotonický sy
- hyperexcitačný sy
- torticollis myogenes
- vrodené deformity nožičiek
- chybné držanie tela
- skoliózy
- deformity hrudníka

a rôzne iné .....

 

Prístrojové vybavenie ambulancie lekára:

Laser BTL 5000

Využitie laseru:
- poúrazové stavy (kontúzie, distorzie, hematómy, ruptúry, edémy)
- bolestivé funkčné a štrukturálne poruchy pohybového systému (myozitídy, tendinitídy, burzitídy, epicondylitídy, artrózy, chronické  zápaly...)
- neuralgie, neuritídy
- jazvy, Dupuytrenova kontraktúra
- calcar calcanei
- bolesti TMK
- sy carpálneho tunela a ďaľšie

 

Objednávanie do ambulancie:   osobne alebo telefonicky

Na vyšetrenie treba priniesť:    zdravotnú dokumentáciu a doporučenie od odosielajúceho lekára vo forme výmenného lístka