Reumatologická ambulancia

Lekár
MUDr. Anna Picková - Hauptvoglová

Sestra
Jarmila Samuhelová

Telefón
032 / 7740 462

Adresa
Dibrovova ulica č. 860/8

Reumatologická ambulancia vykonáva:
- reumatologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu reumatických ochorení  ako sú  zápalové reumatické ochorenia ( reumatoidná artritída,  psoriatická artritída,.spondylartritis ankylopoetika, artritis urcia, systémová skleróza, systémový lúpus erythematosus, vaskulitídy) degeneratívné ochorenia s postihnutím váhonosných kíbov a chrbtice.
- dispenzarizuje pacientov s osteoporozou, metabolickými ochoreniami.
Vykonávam reumatologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu sociálne, dôchodkové, posudkové, iné vyšetrenia potrebné pre kúpelnú liečbu.

K činnosti našej ambulancie patrí i denzitometricke vyšetrenie na čo slúži pracovisko umiesnené hneď  vedľa ambulancie,
sestra Maria Štefanovičová. Na celotelovom denzitometri robíme vyšetrenia podľa objednania odborníkov včetne našej ambulancie, na ktorej zhodnocujeme všetky nálezy.