Ambulancia pneumológie a ftizeológie (pľúcna ambulancia) I

Lekár
MUDr. Alica Ďurišová

Sestra
Martina Gajdošíková

Telefón
032 / 7740 464

Adresa
Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
1. poschodie

    

  7oo -   8oo         odber krvi a biologického materiálu
  8oo - 123o         vyšetrovanie pacientov, predpis liekov   
13oo - 14oo         vyšetrovanie pacientov, predpis liekov, konziliárne vyšetrenia  
14oo - 15oo         administratívna práca a dezinfekcia prístojov a pracoviska

 

Pľúcna ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť občanom, deťom i dospelým.  U detí je to diagnostika a liečba  tbc,  pre dospelých poskytujeme túto starostlivosť okrem tbc aj u všetkých chorôb priedušiek, pľúc a pohrudnice vrátane ochorení alergických, nádorových, rôznych funkčných postihnutí dýchacích orgánov a v prípade potreby chirurgického doriešenia alebo u závažnejších komplikovaných prípadoch vyžadujúcich hospitalizáciu - zabezpečujeme liečenie vo vyšších špecializovaných pneumologických zariadeniach na Slovensku. Pacienti vyžadujúci hospitalizáciu sú posielaní na pľúcne oddelenie FN v Trenčíne. 

Robíme odber krvi a biologického materiálu  pre biochemické, mikrobiologické a Bk vyšetrenia. Špeciálne vyšetrenie na BK prevádza laboratórium v Bratislave, vrátane genetických sond a veľmi presného vyšetrenia Quantiferonu u pacientov s biologickou liečbou pre iné ako pľúcne ochorenie. Títo pacienti sú náchylnejší na tbc infekciu a preto sú na pľúcnej ambulanci sledovaní počas uvedenej liečby aj niekoľko rokov.

            Okrem rtg vyšetrenia pľúc je na tejto ambulancii možnosť spirometrického vyšetrenia, ktoré nám objasní a upresní stupeň funkčnej poruchy pľúc a tiež diagnózu, aby liečba ochorenia mohla byť moderná, účinná, výhodná a jednoduchá pre pacienta a bola v súlade s liečebným postupom pre danú chorobu, tak ako je to v moderných krajinách všade inde vo svete. Spirometrické vyšetrenie zahrňuje  bronchodilatačný test – vyšetrenie, ktoré umožní posúdiť reaktibilitu priedušiek v zmysle rozšírenia sa, kontroluje sa tým aj účinok bronchodilatačných liekov najmä u pacientov s bronchiálnou astmou /AB/ a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc /CHOCHP/.

U fajčiarov sa zaoberáme poradenstvom na odvykanie fajčenia a pri stanovených liečebných postupoch pacientov ich erudujeme v užívaní liekov inhalačnými pomôckami, čo je pri inhalačnej forme liekov veľmi významné, pretože pri vdychovaní liečiva môže byť použitá menšia dávka lieku, sú menšie jeho vedľajšie účinky a liek sa dostáva na miesto pôsobenia - do priedušiek rýchlo a bezpečne. Účinkuje tak v priebehu niekoľkých minút. Zabezpečujeme tiež domácu kyslíkovú liečbu u chorôb s dychovou nedostatočnosťou /DDOT/ cestou centier DDOT na Slovensku a tiež vyšetrenie na špecializovaných pracoviskách pri podozrení na spánkové poruchy dýchania.

Spolupracujeme prakticky so všetkými odornými a všeobecnými lekármi, oddelením rýchlej diagnostiky, nemocnicou a robíme konziliárne vyšetrenia pre pacientov na ich vyžiadanie aj pri lôžku pacienta.

Pacientov s chronickými ochoreniami máme vo svojej dispenzárnej starostlivosti, ale vyšetrujeme prakticky všetkých pacientov, ktorí sú k nám posielaní inými lekármi pri podozrení na rôzne choroby dýchacieho systému a robíme popisy rtg pľúc a bronchodilatačné testy aj pre pacientov z iných pracovísk. Spirometrické vyšetrenia sa robia aj v rámci preventívneho a predoperačnémo vyšetrenia.

Súrne prípady vyšetrujeme bezodkladne, informácie pre pacientov, výsledky laboratórnych vyšetrení a rady telefonicky dávame po l3oo hodine denne,  potrebné aktuálne aj v dopoludňajších hodinách.

Pre nízku incidenciu tbc a priaznivú situáciu v oblasti detskej tbc /za posledných 15 rokov sa nevyskytol ani jeden pípad tbc ochorenia u detí/  bolo na Slovensku celoplošne zrušené preočkovanie proti tbc u 10-ročných detí s platnosťou od l.7.2010. Očkovanie novorodencov ostáva ako doposiaľ v kompetencii novorodeneckých oddelení. Pre prípadnú potrebu iného mimoriadneho očkovania proti tbc budú zriadené kalmetizačné centrá v krajských alebo väčších mestách.