Ambulancia pneumológie a ftizeológie (pľúcna ambulancia) II

Lekár
MUDr. Martin Šišan

Sestra
Bc. Zdenka Janigová

Telefón
032 / 7740 456

Adresa
Kpt. Nálepku
budova starej polikliniky,
1. poschodie

Činosť:
Naša pneumologická ambulancia sa zaobera prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení dýchacieho traktu.

Prevencia:
Revakcinacia deti BCG vakcinou, edukácia chronickýcch fajčiarov o škodlivom vplyve fajčenia, preventivné vyšetrenia zo zameraním na pľúcne funkcie, aktívne radiodiagnostické vyhľadavanie špecifického pľúcného procesu /tuberkulózy/.

Diagnostika:
Fyzikalné vyšetrenie pacientov doplnené pomocným skiagrafickým vyšetrením hrudníka, odberi  krvi na laboratórne vyšetrenia, odberi spúta na mikrobiologické a mykobaktériologické vyšetrenie, funkčné vyšetrenie pľúc spirometriou, bronchoskopia v lokálnej anestéze, diagnostická pleurálna punkcia.

Liečba:
Akútnych a chronických respiračných ochoreni, dispenzarná starostlivosť o pacientov s chronickým ochorenim dýchacieho traktu/CHOCHP= chronicka bronchopulmonálna choroba, bronchialná astma, pľúcna a mimopľúcna tuberkulóza, nádorové ochorenie dolných dýchacich ciest, monitorovanie pacientov na dlhodobej domacej oxygenoterapii, intersticiálne ochorenia pľúc, pohrudníce/, liečebna pleurálna punkcia, poradenstvo pri výbere postupov v oblasti dychovej rehabilitácie.

Objednávanie pacientov:
informácie  a objednavanie pacientov po 13 hod. telefonický na čísle: 032 / 7740 456, akútne stavy sa riešia aktuálne.

Nezabudnuť: kartičku poistenca, výmený lístok, zdravotnu dokumentáciu.