Urologická ambulancia

Lekár
MUDr. Milan Plesník

Sestra
Anna Kostelníková

Telefón
032 / 7740 320

Adresa
Dibrovova ul.
(budova bývalých jaslí)

Hlavná problematika  :
ponúkame  vyšetrenie a liečbu nasledovných  ochorení:         

- ochorenie obličiek
- ochorenie močovodov
- ochorenie  močového mechúra
- liečba  inkontinencie / úniku/ moču
- ochorenie prostaty  / nezhubné zväčšenie , zápaly , karcinom prostaty/
- ochorenie penisu / obtiaže s predkožkou, uzdičkou , iné kozmeticke  chyby/
- ochorenie semenníkov , nadsemenníkov
-  vyšetrenie  chlapcov /  nezostúpeneé semenníky ,  zrastená predkožka/
- poruchy sexuálnej  dysfunkcie
- preventivne prehliadky
- úrazy močových ciest a genitálu

Ambulancia má toto prístrojové  vybavenie :
- USG prístroj
- cystoskop - fexibilný
- bioptickú pištoľ
- mikroskop
- centrifúgu
- autoklav

Úzke napojenie na  vyšetrenie   -  RTG ,  CT . MR/ magnetická rezonancia/ , gamagrafia  obličiek, scintigrafia  skeletu pri ochoreniach prostaty.