Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.

SVLZ

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Rádiodiagnostika primár:
MUDr. Pavol Schultz
RDG pracovisko nemocnica MUDr. Beáta Lipková
MUDr. Lýdia Michalcová
Bc. Katarína Hološová
Erika Ježovicová
Mgr. Jozef Burgan
Slavomíra Kuhajdová
032 / 7740 308 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Mamografické pracovisko MUDr. Lýdia Michalcová Vladimíra Dzíbelová 032 / 7740 455 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
CT pracovisko MUDr. Pavol Schultz Bc. Katarína Hološová
Mgr. Andrea Burganová
Patrik Chovanec
032 / 7740 307 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Centrálne ultrasonografické pracovisko Anna Tinková 032 / 7740 333 Štefánikova 1,
budova nemocnice 1. poschodie nad lekárňou
Oddelenie klinickej biochémie RNDr. Ingrid Ševčíková Daniela Cibulková
Elena Litványová - St.Turá
Ing. Iveta Stuparičová
Ingrid Súrovská
Lenka Mraffková - vedúci laborant
Mária Bačová
Mária Ďugošová
Mária Jakubíková
Oľga Olčáková
Renáta Tomšová
032 / 7740 383 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie MUDr. Mária Lazarčíková Bc. Mária Čaklošová
Daniela Pytlíková
Denis Kolečanský
Mgr. Marcela Žáčková
Mgr. Miriama Kotláriková
Mgr. Natália Kalúsová
Svetlana Joštáková
032/7740386 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Rehabilitácia
Rehabilitačné pracovisko nemocnica MUDr. Ivana Petkaničová Alica Galbavá
Anna Fogašová
Bc. Tatiana Selecká
Ivana Jacková
Katarína Zemková
Mgr. Eliška Pavlíková
Mgr. Monika Hamerlíková
Mgr. Pavol Toman
Mgr. Zuzana Pokopcová
Rehabilitačné pracovisko 2 - nemocnica MUDr. Jozef Kukuča Anna Fogašová

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.