Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.

SVLZ

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Rádiodiagnostika primár:
MUDr. Pavol Schultz
RDG pracovisko nemocnica MUDr. Beáta Lipková
MUDr. Lýdia Michalcová
Bc. Katarína Hološová
Erika Ježovicová
Mgr. Jozef Burgan
Slavomíra Kuhajdová
032 / 7740 308 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Mamografické pracovisko MUDr. Lýdia Michalcová Vladimíra Dzíbelová 032 / 7740 455 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
CT pracovisko MUDr. Pavol Schultz Bc. Katarína Hološová
Mgr. Andrea Burganová
Patrik Chovanec
032 / 7740 307 Štefánikova 1,
budova nemocnice,
prízemie
Centrálne ultrasonografické pracovisko Marta Franková 032 / 7740 333 Štefánikova 1,
budova nemocnice 1. poschodie nad lekárňou
Oddelenie klinickej biochémie RNDr. Ingrid Ševčíková Daniela Cibulková
Elena Litványová - St.Turá
Ing. Iveta Stuparičová
Ingrid Súrovská
Lenka Mraffková - vedúci laborant
Mária Bačová
Mária Ďugošová
Mária Jakubíková
Oľga Olčáková
Renáta Tomšová
032 / 7740 383 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie MUDr. Mária Lazarčíková Barbora Reháková
Daniela Pytlíková
Jana Kariková
Mgr. Marcela Žáčková
Mgr. Miriam Záhumenská
Svetlana Joštáková
032/7740386 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Rehabilitácia
Rehabilitačné pracovisko nemocnica MUDr. Ivana Petkaničová Bc. Pavol Toman
Bc. Veronika Maszticsová
Emília Bahníková - ved.fyzioterapeut
Katarína Zemková
Mgr. Monika Hamerlíková
Mgr. Zuzana Pokopcová
Rehabilitačné pracovisko 2 - nemocnica MUDr. Jozef Kukuča Anna Fogašová

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.