Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.

SVLZ

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Rádiodiagnostika primár:
MUDr. Beáta Lipková
vedúci pracovník:
PhDr. Andrea Burganová
RDG pracovisko nemocnica MUDr. Lýdia Michalcová
MUDr. Martina Malková
MUDr. Veronika Švarcová
Bc. Katarína Hološová
Erika Ježovicová
Mgr. Jozef Burgan
Slavomíra Kuhajdová
032 / 7740 308 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
Mamografické pracovisko MUDr. Lýdia Michalcová Vladimíra Dzíbelová 032 / 7740 455 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
CT pracovisko MUDr. Beáta Lipková
MUDr. Lýdia Michalcová
Bc. Katarína Hološová
Patrik Chovanec
PhDr. Andrea Burganová
032 / 7740 307 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
Centrálne echokardiografické pracovisko Radoslava Dodeková 032 / 7740 329 Ul. M.R. Štefánika 812/2
915 31 Nové Mesto nad Váhom
1. poschodie
Centrálne ultrasonografické pracovisko I.
Anna Tinková
032 / 7740 333 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice 1. poschodie nad lekárňou
Centrálne ultrasonografické pracovisko II.
Ivana Halgasová
032 / 7740 331 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice prízemie, vedľa GEA ambulancie
Centrálne ultrasonografické pracovisko III.
Ivana Halgasová
032 / 7740 378 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice prízemie, chodba RTG
Oddelenie klinickej biochémie primár:
RNDr. Ingrid Ševčíková
032 / 7740 383 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie primár:
MUDr. Mária Lazarčíková
032/7740386 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Rehabilitácia vedúci pracovník:
Mgr. Eliška Pavlíková
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, prízemie
Rehabilitačné pracovisko nemocnica

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.