Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.

SVLZ

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Rádiodiagnostika primár:
MUDr. Beáta Lipková
vedúci pracovník:
PhDr. Andrea Burganová
RDG pracovisko nemocnica MUDr. Lýdia Michalcová
MUDr. Martina Malková
MUDr. Veronika Švarcová
Bc. Katarína Hološová
Erika Ježovicová
Mgr. Jozef Burgan
Slavomíra Kuhajdová
032 / 7740 308 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
Mamografické pracovisko MUDr. Lýdia Michalcová Vladimíra Dzíbelová 032 / 7740 455 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
CT pracovisko MUDr. Beáta Lipková
MUDr. Lýdia Michalcová
Bc. Katarína Hološová
Patrik Chovanec
PhDr. Andrea Burganová
032 / 7740 307 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
Centrálne echokardiografické pracovisko Radoslava Dodeková 032 / 7740 329 Ul. M.R. Štefánika 812/2
915 31 Nové Mesto nad Váhom
1. poschodie
Centrálne ultrasonografické pracovisko Anna Tinková 032 / 7740 333 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice 1. poschodie nad lekárňou
Oddelenie klinickej biochémie primár:
RNDr. Ingrid Ševčíková
Daniela Cibulková
Elena Litványová - St.Turá
Ing. Iveta Stuparičová
Ingrid Súrovská
Lenka Mraffková - vedúci laborant
Mária Bačová
Mária Ďugošová
Mária Jakubíková
Oľga Olčáková
Renáta Tomšová
032 / 7740 383 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie primár:
MUDr. Mária Lazarčíková
Bc. Mária Čaklošová
Daniela Pytlíková
Mgr. Marcela Žáčková
Mgr. Miriama Kotláriková
Mgr. Natália Kalúsová
Monika Koreňová
Svetlana Joštáková
032/7740386 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Rehabilitácia vedúci pracovník:
Mgr. Eliška Pavlíková
Rehabilitačné pracovisko nemocnica MUDr. Ivana Petkaničová Alica Galbavá
Anna Fogašová
Bc. Tatiana Selecká
Ivana Jacková
Katarína Zemková
Mgr. Eliška Pavlíková
Mgr. Monika Hamerlíková
Mgr. Pavol Toman
Mgr. Zuzana Pokopcová
Rehabilitačné pracovisko 2 - nemocnica MUDr. Jozef Kukuča Anna Fogašová

Odborné ambulancie a ambulancie primárneho kontaktu nájdete v prehľade ambulancií.