Kontakt

Kontakt

Adresa

adresa:   NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Ulica M.R. Štefánika 812/2
915 31 Nové Mesto nad Váhom
telefón:   032 / 7740 411
fax:   032 / 7740 399
e-mail *:   nspnm@nspnm.sk
web:   www.nspnm.sk

 

Riaditeľ

MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
Tel.:  032 / 7740 350
 

Asistentka riaditeľa pre organizáciu vnútorného riadenia

Dana Macejková
Tel.:  032 / 7740 350
dana.macejkova@nspnm.sk

Námestník riaditeľa pre hospodárstvo - technický úsek

Ing. Miloš Makara
Tel.:  032 / 7740 350
milos.makara@nspnm.sk

Vedúca sekretariátu a právny referát

Jana Horňáková
Tel.:  032 / 7740 351
jana.hornakova@nspnm.sk

Námestníčka pre ošetrovateľstvo, manažér SMK

Mgr. Tatiana Skovajsová
Tel.:  032 / 7740 337
tatiana.skovajsova@nspnm.sk

 

* Upozornenie:

Ak náš e-mail mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.

Legenda k mape

1   Nemocnica   (Ul. M. R. Štefánika)
2   Oddelenie rýchlej diagnostiky   (Ul. M. R. Štefánika)
3   Poliklinika "nová"   (Ul. kpt. Nálepku)
4   Poliklinika "stará"   (Ul. kpt. Nálepku)
5   Laboratória, ambulancie   (Ul. Dibrovova)