Oddelenie MTZ a skladovania

Vedúca oddelenia

Ing. Marta Kolníková
Tel.: 032 / 7740363
marta.kolnikova@nspnm.sk