Oddelenie MTZ a skladovania

Vedúca oddelenia
Ing. Marta Kolníková
Tel.: 032 / 7740363
marta.kolnikova@nspnm.sk

Skladník
Jarmila Gábová
Tel.: 032 / 7740364 - sklad
        032 / 7740365 - kancelária