Oddelenie personálne a mzdové

Vedúca oddelenia
Ing. Viera Malečková
032 / 7740 358
viera.maleckova@nspnm.sk

Práce a mzdy
Eva Kopuncová
032 / 7740 358
eva.kopuncova@nspnm.sk

Referát mzdovej učtárne
Lenka Pastorková
032 / 7740 357
lenka.pastorkova@nspnm.sk

Referát mzdovej učtárne
Anna Ferancová
032 / 7740 357