Oddelenie personálne a mzdové

Vedúca oddelenia

Ing. Viera Malečková
032 / 7740 358
viera.maleckova@nspnm.sk