Oddelenie automatizovaného spracovania dát a informatiky

Vedúca oddelenia
Ing. Etela Očenášová
032 / 7740 353
etela.ocenasova@nspnm.sk

Referát pre spracovanie dát pre poisťovne
Mgr. Michaela Bahníková
032 / 7740 353

Referát príjmovej kancelárie a štatistiky
Klaudia Prasličáková
032 / 7740 353
klaudia.praslicakova@nspnm.sk

Správca IT
Peter Chromek
032 / 7740 352
peter.chromek@nspnm.sk