Oddelenie automatizovaného spracovania dát a informatiky

Vedúca oddelenia

Mgr. Michaela Bahníková
032 / 7740 353

Správca IT

Peter Chromek
032 / 7740 352
peter.chromek@nspnm.sk