Angiologická ambulancia

Lekár
MUDr. Katarína Bernovská

Sestra
Stanislava Kolesíkova

Telefón
032 / 7740 305

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora,
prístup bezbarierový

 

Angiológia je lekársky odbor zaoberajúci sa cievami, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi a intenzívne využíva USG a RTG zobrazovacie metódy. Angiologická ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochorením ciev ako aj na prevenciu vzniku kardiovaskulárnych komplikácií.

 

             Ambulancia sa nachádza na prvom poschodí v západnom krídle hlavnej budovy nemocnice. Prístup  je cez  dvor po schodoch i výťahom. Na vyšetrenie sú pacienti buď objednávaní  alebo vyšetrení bez objednania ak sa jedná o akútny stav.

 

Ordinačné hodiny: ambulancia

 

7:00 - 7:30

7:30 - 9:30

9:30  - 15:00

Pondelok- Piatok

Príprava ambulancie, odbery, preväzy

  Cievne sonografie

Cievne vyšetrenia, prietoky, sonografie, administratíva

 
12:00 - 12:30 Obedná prestávka

Pacienti sú na vyšetrenia objednávaní  buď telefonicky, alebo osobne, akútne prípady sú vyšetrení v deň odoslania pacienta na cievne vyšetrenie.  

V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na dalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA ( digitálna subtrakčná angiografia), vyšetrenie , MR, CT a CT angiografiu. Po stanovení  diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií. Po súhlase pacienta dochádza následne k ambulantnej alebo aj nemocničnej liečbe.

Podľa ordinácie lekára sestra u pacientov vykonáva odbery  krvi , najčastejšie na vyšetrenie faktorov zrážanlivosti krvi ( INR),  preväzy rán pri diabetických vredoch a vredoch predkolenia, aplikuje podkožné injekcie  a  edukuje pacientov , ako si správne aplikovať podkožnú injekciu pri liečbe nízkomolekulárnym heparínom ( Fraxiparin, Clexane...).

Pacienti /klienti majú možnosť podávania infúznej vazodilatačnej liečby aj ambulantnou formou , ktorá je podávaná lekárom za asistencie sestry.

 

Prístrojové vybavenie ambulancie:

Ultrazvukový merač toku krvi Hadeco ( minidoppler) - slúži na vyšetrenie prietokov ciev dolných    a horných končatín, meranie členkových tlakov a na rôzne klinické testy priechodnosti arteriálneho a venózneho systému.

Ultrazvukový prístroj GE- slúži na ultrazvukové vyšetrenie venózneho a arteriálneho systému horných i dolných končatín, abdominálnych artérií a karotíd.

Poplatky:

Poplatok za podanie infúzie na vlastnú žiadosť: 7 € za jednu infúziu