Výzva: Interná príjmová ambulancia -

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Interná príjmová ambulancia - stavebné práce 

V Novom Meste nad Váhom,                                                            19. október 2020