Ambulancie NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Ďalšie odborné pracoviská nájdete pod prehľadom SVLZ - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.

Ambulancie primárneho kontaktu

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Pavol Hauptvogl Alena Slimáková 032 / 7740 427 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie
Ambulancia praktického lekára pre dospelých - Hrachovište MUDr. Pavol Hauptvogl Alena Slimáková 032 / 7790 270, 0918 855 693 Hrachovište 256

Lokalizácia: budova Domova dôchodcov v Hrachovišti č.: 256 prízemie

Odborné ambulancie

Názov pracoviska Lekár Personál Telefón Adresa
Prijmová interná ambulancia - nepretržitá prevádzka MUDr. Peter Šinský Eva Majtásová
Helena Černá
Martina Mikolášková
Mgr. Andrea Breznická
Oľga Fašková
032 / 7740 304 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, PRÍZEMIE
Interná ambulancia I. MUDr. Miriam Repíková Zdenka Bačová 032 / 7740 347 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora, prístup výťahom - bezbarierové podmienky
Interná ambulancia II. s imunoalergologickými vyšetreniami MUDr. Silvia Podmajerská Dana Bieliková 032 / 7740 440 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie
Interná ambulancia III. s diagnosticko-prevetívnymi vyšetreniami MUDr. Stanislava Zrníková Bc. Tatiana Kožáková 032 / 7740 382 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, vchod z dvora, vľavo dolu po poschodoch
Interná ambulancia Hrachovište MUDr. Pavol Hauptvogl Alena Slimáková 032 / 7790 270, 0918 855 693 Hrachovište 256

Lokalizácia: budova Domova dôchodcov v Hrachovišti č.: 256 prízemie
Ambulancia pneumológie a ftizeológie (pľúcna ambulancia) II MUDr. Martin Šišan Bc. Zdenka Janigová 032 / 7740 456 Ul.Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Psychiatrická ambulancia MUDr. Silvia Lúčna Miriam Opatovská 032 / 7740 368 Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie
Chirurgická ambulancia MUDr. Pavol Podmajerský Iveta Pilátová
Mgr. Slávka Hornáčková
032 / 7740 468 Ul. M.R. Štefánika 812/2 ,
prízemie
Ortopedická ambulancia MUDr. Dušan Lasab
MUDr. Ľudovít Pravda
Mgr. Martina Malíčková 032 / 7740 448 Ul. M.R. Štefánika 812/2
prízemie
Urologická ambulancia MUDr. Milan Plesník Anna Kostelníková 032 / 7740 320 Ul.Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Očná ambulancia MUDr. Eva Stehlíková
MUDr. Ján Hendrich
Danka Kovačovicová
Mgr. Adela Bazalová
032 / 7740 432 Kpt. Nálepku,
budova starej polikliniky,
prízemie vľavo
Hematologická ambulancia I. MUDr. Mária Lazarčíková Bc. Iveta Gáliková 032 / 7740 354 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Hematologická ambulancia II. MUDr. Zuzana Ševčíková Marcela Vidová 032 / 7740 420 Dibrovova
(budova bývalých jaslí)
Imunoalergiologická ambulancia MUDr. Silvia Podmajerská Dana Bieliková 032 / 7740 440 Ul. M.R. Štefánika 812/2 ,
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie
Reumatologická ambulancia MUDr. Anna Picková - Hauptvoglová Jarmila Samuhelová 032 / 7740 462 Ul.Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Denzitometria Mária Štepanovicová 032 / 7740 463 Ul.Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Miroslav Šorf CSc.
MUDr. Zuzana Pastiriková
Alena Bušová
Elena Barteková
Mgr. Tatiana Skovajsová
Zuzana Šicková
032 / 7740 330 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, PRÍZEMIE
vchod z dvora
STOMA poradňa Mgr. Tatiana Skovajsová 032 / 7740 330, 7740 337 v trakte gastroenterológie
Hepatologická ambulancia MUDr. Natália Miková Gabriela Kirchnerová 032 / 7740 332, hepatolog@nspnm.sk Ul.Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky,
1. poschodie
Kardiologická ambulancia
MUDr. Jana Danková
MUDr. Katarína Jandáková
MUDr. Zuzana Danišková
Lýdia Hlavatá 032 / 7740 396 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora, prístup bezbarierový
Echokardiografické pracovisko Radoslava Dodeková 032 / 7740 329 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora
Ambulancia diabetologická,porúch látkovej premeny a výživy MUDr. Silvia Vadinová Mária Hakárová 032 / 7740 460 Ul. M.R. Štefánika 812/2 ,
budova nemocnice, vchod z dvora
1. poschodie
Diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Silvia Vadinová Mária Hakárová 032/7708135 Mýtna 144,
916 01 Stará Turá
budova polikliniky
Angiologická ambulancia MUDr. Tomáš Podpera Stanislava Kolesíkova 032 / 7740 305 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
1. poschodie nad lekárňou - vstup zo dvora,
prístup bezbarierový
Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie I. MUDr. Ivana Petkaničová
MUDr. Mária Velecká
032 / 7740 327 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie
Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie II. MUDr. Jozef Kukuča 032 / 7740 349 Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
prízemie

Ďalšie odborné pracoviská nájdete pod prehľadom SVLZ - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky.