Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Lekár
MUDr. Pavol Hauptvogl

Sestra
Alena Slimáková

Telefón
032 / 7740 427

Adresa
Kpt. Nálepku,
budova novej polikliniky,
1. poschodie

Ambulancia praktického lekára pre dospelých poskytuje základnú diagnostiku v rámci primárneho kontaktu s pacientom., liečbu bežných respiračných ochorení, civilizačných chorôb - choroby srdca, artériovú hypertenziu, poruchy tukového metabolizmu, najčastejšie choroby pohybového aparátu a pod.

Realizujeme preventívne prehliadky podľa úhrady zdravotných poisťovní - 1x za 2 roky, denne   od 11,00-12,00 hod. po predchádzajúcom telefonickom alebo osobnom objednaní sa.

Očkovanie:
Tetanus + záškrt ( event. + čierny kašeľ)- 1x za 15 rokov, očkovanie proti pneumokokom, chrípke , kliešťovej encefalitíde, hepatitíde typu A a B.

Rajonizácia zdravotného obvodu:
ulica 1.Mája,Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Brigádnická, Čachtická,
D. Štubňu,  F. Kráľa, Hollého, Jánošíkova, J. Kollára, kpt. Nálepku,
Kuzmányho, Obrancov Mieru, Partizánska, Považská, Svätoplukova,
M.R.Štefánika, Štúrova, Vysoká, DOS Nové Mesto nad Váhom - Kollárova ulica

Pokyny pred odberom
Ak má byť požiadavka na biochemický test maximálne účelná, je nutné, aby:
• ordinácia biochemickej požiadavky bola cielená a účelne indikovaná
• vyšetrenie bolo spoľahlivé (presné a pravdivé)
• výsledok bol čo najrýchlejšie dostupný
• výsledok bol kvalifikovane interpretovaný
 

Príprava pacienta pred biologickými odbermi:

Krv sa na základné vyšetrenia odoberá nalačno. Odporúča sa 12 hodinové hladovanie, pričom pacient nesmie piť sladké nápoje a alkoholické nápoje, nemal by fajčiť. Pokiaľ nie je špecificky určené inak, najlepšie je robiť odber medzi 7. a 9. hodinou.
Pred odberom treba dodržiavať čo najnižšiu telesnú aktivitu (necvičiť, neposilňovať....) pretože fyzická aktivita ovplyvňuje viaceré parametre. Je potrebné vyhnúť sa aj psychickému stresu (treba brať do úvahy aj stres zo samotného odberu).
Odber by sa mal robiť pred ďalšími plánovanými diagnostickými postupmi a pred plánovaným užitím liekov.
Ak pacientovi býva pri odbere krvi nevoľno, je potrebne na to upozorniť sestru.

• Pri špecifických odberoch krvi je potrebne riadiť sa pokynmi sestry, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že výsledky budú skreslené a nedôveryhodné (nie je možné podľa nich určiť ďalšiu liečbu).

Odber moču - vzorka jednorazového moču sa získava po dôkladnej rannej hygiene pohlavných orgánov z prvého ranného moču pred ranným jedlom a ďalšími aktivitami pacienta.
Odporúča sa 8 hodinový pobyt na lôžku a aspoň 4 hodinové pôsobenie moču v močovom mechúri. Je potrebné zachytiť stredný prúd moču.
Zber 24 hodinového moču sa začína kompletným vyprázdnením močového mechúra a od daného času sa moč zbiera do zbernej nádoby (dôkladne vyčistenej, prípadne zakúpenej v predajni zdravotníckych potrieb). Zber sa končí po 24 hodinách vyprázdnením močového mechúra do zbernej nádoby. Počas zberu sa moč uchováva v chlade a tme.

Odber steru sliznice z hrdla a nosa má tiež svoje špecifiká.
Pred týmto odberom je potrebné dodržať nasledovné pokyny - nejesť, nepiť, neumývať zuby, nesmrkať, nefajčiť, nežuť žuvačku. Nedodržanie niektorého z týchto pokynov by mohlo skresliť výsledky.

Stolica na vyšetrenie skrytého krvácania sa odoberá do plastovej nádoby určenej na tento účel. Stolica by nemala byť skladovaná dlhšie ako 24 hodín, avšak k depozícii je niekoľko variant týchto testov, preto je potrebné riadiť sa vždy pokynmi sestry.
Podľa doporučení priamo od výrobcu nie sú potrebné žiadne diétne opatrenia, napriek tomu, na základe skúseností z praxe pre vylúčenie možného falošného výsledku sa doporučuje zamedziť príjem kakaa, čokolády, niektorého ovocia a zeleniny, všetkých prípravkov s obsahom železa (cvikla, grepy, jahody, listová zelenina, mäso.....) ako aj lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú (acylpyrín....).
Je potrebné, aby pacient vždy informoval sestru, ktorá mu poradí pri užívaní jeho liekov, či je potrebné a či môžete lieky počas tohto odberu neužívať.

• Odber stolice na prítomnosť Helicobacter pylori nie je limitovaný žiadnym obmedzením.

Z týchto niekoľkých zásad skutočne vyplýva, že každý výkon má svoje nepísané pravidlá, ktorými, ak nechceme ísť sami proti sebe, by sme sa mali riadiť.
Pacient sa nesmie ostýchať opýtať sa sestry alebo lekára na čokoľvek, čo mu nie je jasné, alebo čomu nerozumie

Kontakt:tel.:032 / 7740427

- Pacienti na vyšetrenie prichádzajú bez objednania.
- Oše­trovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu, prednostne sú ošetrené akútne stavy, pacienti privezení    sanitkou a zdravotnícki pracovníci.
- Do 08,30 hod. sa robia odbery biologického materiálu podľa charakteru ochorenia , následne vyšetrenia.
- Pre pacientov, ktorým zdravotný stav nedovolí dostaviť sa na vyšetrenie do zdravotného strediska, je zabezpečená návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí podľa ordinačných hodín.

 

 

7:00-8:30

8:30-12:30

12:30-13:00

13:00-15:00

   PONDELOK

Odbery, aplikácia  injekcií

Ambulancia vykonávaná lekárom

Obed

Administratíva, návštevy imobil. pacientov, objednaní pacienti

   UTOROK

Odbery, aplikácia  injekcií

Ambulancia vykonávaná lekárom

Obed

Administratíva, návštevy imobil. pacientov, objednaní pacienti

   STREDA

Odbery, aplikácia  injekcií

Ambulancia vykonávaná lekárom

Obed

Administratíva, návštevy imobil. pacientov, objednaní pacienti

   ŠTVRTOK

Odbery, aplikácia  injekcií

Ambulancia vykonávaná lekárom

Obed

Administratíva, návštevy imobil. pacientov, objednaní pacienti

   PIATOK

Odbery, aplikácia  injekcií

Ambulancia vykonávaná lekárom

Obed

Administratíva, návštevy imobil. pacientov, objednaní pacienti


Do ambulancie prijímame pacientov podľa rajonizácie pridelenej VÚC.