Denzitometrické vyšetrenie BEZ POPLATKU a v NOVÝCH PRIESTOROCH

Denzitometrické pracovisko  je od 16. septembra  2015  presťahované  do  budovy nemocnice na  Ul. Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom   - vchod do budovy vedľa lekárne Dr. MAX na prízemie  .

Od 1.apríla 2012 je  denzitometrické vyšetrenie pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní  bez poplatku .

Poistenec si prinesie so sebou na vyšetrenie  platný  Preukaz poistenca a  riadne vyplnenú žiadanku na denzitometrické vyšetrenie od ošetrujúceho lekára .

 

Ordinačné hodiny sú stanovené nasledovne:
pondelok až piatok od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Vyšetrenie si môžete dohovoriť do 15:00 hod na t. č. 032 / 744 04 63