Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania

diétna sestra:  Marianna Šimončičová
Tel.: 032 / 7740366
marianna.simoncicova@nspnm.sk