Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

 

Vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania
diétna sestra:  Marianna Šimončičová
Tel.: 032 / 7740366
marianna.simoncicova@nspnm.sk

Sklad potravín
Alena Chytilová
Tel.: 032 / 7740366

Kuchyňa
Šéfkuchár:  Viliam Jambor
Tel.: 032 / 7740367