ACP - nová liečebná metóda po úrazových a degeneratívnych stavoch

 

OZNAM

o novej liečebnej metóde  po úrazových a degeneratívnych stavov

 

Ortopedická ambulancia NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. poskytuje od 2. apríla 2013

 

možnosť liečebnej procedúry ACP,

čo je liečba ochorení kĺbov po športových poraneniach, úrazoch alebo degeneratívnych ochoreniach  kĺbov s poškodením chrupavky I. až III. stupňa a to pomocou  zložiek vlastnej krvi.

Žiadateľovi je odobratá krv pomocou špeciálnej odberovej jednorazovej súpravy. Krv sa na mieste centrifuguje a oddelená plazma sa bezpečne aplikuje za sterilných podmienok do poškodeného kĺbu  formou injekcie. Využívajú sa tak prirodzené regeneračné procesy organizmu.

Injekcia sa opakuje v odstupe 5 dní do celkového počtu 4 - 6 injekcií. Vhodná je potom udržiavacia injekcia po 3. a po 6. mesiaci od prvej aplikácie. Liečba je bezpečná za dodržania potrebných podmienok, je ju možno využiť aj pri ochoreniach väzov, šliach a svalov.

Pred podaním liečby sa odporúča dodržiavať pitný režim aspoň 1,5 l vody.

Vhodnosť liečby s predpokladom zlepšenia zdravotného stavu určuje ortopéd.

Liečba nie je hradená zdravotnými poisťovňami a cena jednej injekcie včítane materiálu a samotného výkonu je 200 €. Vzhľadom na potrebné opakovanie sa celková cena pohybuje v rozmedzí 800 - 1200 €.

 

     Záujemcovia o túto liečbu budú na základe telefonického alebo osobného objednania zaradení po vyšetrení a odporučení MUDr. Centovým alebo MUDr. Lasabom do kalendára. Do liečby budú zaradení len klienti, u ktorých sa predpokladá následné zlepšenie zdravotného stavu.