Lôžkové oddelenia NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Interné oddelenie - časť A

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Miroslav Dostál MUDr. Jana Čačíková Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
MUDr. Adriana Trúnková
MUDr. Andrej Siekel
MUDr. Anna Pyšná
MUDr. Gabriela Kováčová Močilárová
MUDr. Gabriela Ševčíková
MUDr. Jana Žitňanská Hodulíková
MUDr. Martina Žaludková
MUDr. Veronika Gorčíková
MUDr. Zuzana Gallová
MUDr. Zuzana Pastiriková
tel.: primár: 032 / 7740 321, zástupca: 032 / 7740 313 tel.: 032 / 7740 315 tel.: 032 / 7740 380

Interné oddelenie - časť B

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Miroslav Dostál MUDr. Peter Šinský Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
sekundári z časti A
tel.: primár: 032 / 7740 321, zástupca: 032 / 7740 304 tel.: tel.: 032 / 7740 380

Interné oddelenie - časť JIS

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Miroslav Dostál MUDr. Jana Danková Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
MUDr. Jana Danková
MUDr. Zuzana Vaňová
tel.: 032/7740322 tel.: 032/7740301

Interné oddelenie - Príjmová ambulancia

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Zuzana Zelenayová Helena Černá
tel.: 032 / 7740 304 tel.: 032 / 7740 304

FBLR

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Mária Velecká MUDr. Ivana Petkaničová Mgr. Anna Blažejová
(zástupca primára)
MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová
MUDr. Zuzana Homolová
tel.: primár: 032 / 7740 317, zástupca: 032 / 7740 327 tel.: 032 / 7740 316 tel.: 032 / 7740 316