Lôžkové oddelenia NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Interné oddelenie - časť A

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Čačíková Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
MUDr. Adriana Trúnková
MUDr. Andrej Siekel
MUDr. Gabriela Kováčová Močilárová
MUDr. Gabriela Ševčíková
MUDr. Hudáková Daniela
MUDr. Jana Žitňanská Hodulíková
MUDr. John Mutuku Muli
MUDr. Marianna Hollá
MUDr. Martina Žaludková
MUDr. Oršulová Nina
MUDr. Peri Haj Ali
MUDr. Tetiana Titarenko
MUDr. Zuzana Pastiriková
tel.: primár: 032 / 7740 321, zástupca: 032 / 7740 313 tel.: 032 / 7740 315 tel.: 032 / 7740 380

Interné oddelenie - časť B

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Čačíková Bc. Darina Bajdíková
(zástupca primára)
MUDr. Adriana Trúnková
MUDr. Andrej Siekel
MUDr. Gabriela Kováčová Močilárová
MUDr. Gabriela Ševčíková
MUDr. Hudáková Daniela
MUDr. Jana Žitňanská Hodulíková
MUDr. John Mutuku Muli
MUDr. Marianna Hollá
MUDr. Martina Žaludková
MUDr. Oršulová Nina
MUDr. Peri Haj Ali
MUDr. Tetiana Titarenko
MUDr. Zuzana Pastiriková
sekundári z časti A
tel.: primár: 032 / 7740 321, zástupca: 032 / 7740 304 tel.: tel.: 032 / 7740 323

Interné oddelenie - časť JIS

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Danková MUDr. Zuzana Danišková Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
MUDr. Katarína Jandáková
tel.: 032/7740322 tel.: 032/7740301

Interné oddelenie - Príjmová ambulancia

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Peter Šinský Helena Černá
tel.: 032 / 7740 304 tel.: 032 / 7740 304

FBLR

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Mária Velecká MUDr. Ivana Petkaničová Mgr. Anna Blažejová
(zástupca primára)
MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová
MUDr. Veronika Bieliková
tel.: primár: 032 / 7740 317, zástupca: 032 / 7740 327 tel.: 032 / 7740 316 tel.: 032 / 7740 316