Lôžkové oddelenia NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Interné oddelenie - časť A

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Danková MUDr. Andrej Siekel Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
tel.: primár: 032 / 7740 321, zástupca: 032 / 7740 322 tel.: 032 / 7740 315 tel.: 032 / 7740 380

Interné oddelenie - časť B

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Danková MUDr. Jana Čačíková Bc. Darina Bajdíková
(zástupca primára)
tel.: primár: 032 / 7740 411, zástupca: 032 / 7740 321 tel.: tel.: 032 / 7740 323

Interné oddelenie - časť JIS

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Jana Danková MUDr. Zuzana Danišková Mgr. Jana Kucková
(zástupca primára)
tel.: 032/7740301, zástupca: 032 / 7740 302 tel.: 032/7740380

Interné oddelenie - Príjmová ambulancia

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Peter Šinský Helena Černá
(zástupca primára)
tel.: 032 / 7740 304 tel.: 032 / 7740 304

FBLR

Primár oddelenia Ošetrujúci lekári Vedúca sestra
 
MUDr. Mária Velecká MUDr. Ivana Petkaničová Mgr. Anna Blažejová
(zástupca primára)
tel.: primár: 032 / 7740 317 tel.: 032 / 7740 324 tel.: 032 / 7740 316