Ambulancia praktického lekára pre dospelých - Hrachovište

Lekár
MUDr. Pavol Hauptvogl

Sestra
Alena Slimáková

Telefón
032 / 7790 270, 0918 855 693

Adresa
Hrachovište 256

Lokalizácia: budova Domova dôchodcov v Hrachovišti č.: 256 prízemie

Obvodná ambulancia
-
lekár v ambulancii prijíma nových pacientov v rámci rajonizácie.
V ambulancii vykonávame základné vyšetrenia a ošetrenia pacientov, pravidelné a preventívne kontroly, odosielanie na iné odborné pracoviska.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 11:00 – 13:00 návštevy chorých v čase od 13:30 do 15:00
Utorok 11:00 – 13:00 návštevy chorých v čase od 13:30 do 15:00
Streda  11:00 – 13:00 návštevy chorých v čase od 13:30 do 15:00
Štvrtok 11:00 – 13:00 návštevy chorých v čase od 13:30 do 15:00
Piatok 11:00 – 13:00 návštevy chorých v čase od 13:30 do 15:00